Dlaczego „im wcześniej, tym lepiej”? Pomoc w rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

Specjaliści zgodnie podkreślają, że centralny układ nerwowy dziecka we wczesnym wieku jest bardzo plastyczny. Ponadto, umiejętności wypracowane najwcześniej utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie. Nieprawidłowości mogą też narastać z wiekiem. Dlatego z pomocą w wyrównywaniu deficytów rozwojowych nie warto zwlekać. Im wcześniej rozpoczniemy pracę nad deficytami, tym łatwiej i pełniej będzie można je skompensować. Bywa, że pierwsze działania o charakterze terapeutycznym należy podjąć niedługo po narodzeniu dziecka. Dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożone niepełnosprawnością mają szansę na bardziej harmonijny rozwój i wypracowanie umiejętności, których nie osiągnęłyby bez pomocy terapeutycznej.

Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce?

Czasy, gdy dziecko było pozostawiane same ze swoimi trudnościami edukacyjnymi na szczęście już minęły. Większa jest świadomość społeczna na temat takich zagadnień jak dysleksja czy dysfgrafia. Należy pamiętać, że sama diagnoza to tylko początek procesu pomocy dziecku, jest wstępem do ustalenia dalszych działań. Zajęcia z terapii pedagogicznej sprzyjają pokonywaniu trudności w nauce oraz poprawie motywacji do nauki , a także polepszeniu samooceny, często zaniżonej przez te problemy. Dzięki temu dziecko będzie miało szerszy zakres ćwiczeń stymulujących jego rozwój, również by móc pełniej wykonywać pracę własną w domu i szkole przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

Rada Dzieci i Młodzieży

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada ma charakter konsultacyjny. Jej celem jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi. Do zadań Rady będzie należało wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, a także proponowanie zmian i rozwiązań. W skład Rady wchodzi 16 członków Rady, którzy mają zastępców, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, po jednym przedstawicielu z każdego województwa. (źródło: men.gov.pl)

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się uroczyste obchody. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy i inne osoby zasłużone dla polskiej oświaty zostały odznaczone przez Premier Beatę Szydło i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską krzyżami zasługi Prezydenta RP, medalami za długoletnią służbę oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wręczono również nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz akty nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty.

Pani Premier złożyła także gratulacje stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Listy odznaczonych osób oraz stypendystów dostępne są na stronie men.gov.pl.

Konferencja w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

W całym kraju odbędą się konferencje pod hasłem: „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Spotkanie przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych z naszego województwa będzie miało miejsce 3 listopada 2016 r. o godz. 10 w Olszytynie. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października 2016 r. 

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy uczestników w tematach wychowawczej roli szkoły, a także prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie ryzykownych zachowań zarówno młodzieży, jak i dzieci.

Dla przedstawicieli placówek oświatowych z województwa podlaskiego zostało jeszcze 19 wolnych miejsc. Zapisy na stronie ORE (tutaj).

(źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku).

Rozporządzenie dot. placówek doskonalenia nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591) weszło w życie z dniem 1 października 2016 r. Tekst rozporządzenia będzie dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (tutaj) lub na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku (tutaj).

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Progres organizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Najmłodsi, którzy posiadają opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli Państwa zauważają Państwo nieprawidłowości w pewnych aspektach rozwoju dziecka to zachęcamy do skonfrontowania wątpliwości ze specjalistami. Więcej na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że: Czytaj dalej

Witamy
na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0 – 19 lat w zakresie optymalnego rozwoju, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także wspieramy dorosłych w przeżywanych przez nich trudnościach życiowych.

Poradnia „Progres” pozostaje pod nadzorem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a praca terapeutyczna jest superwizowana przez certyfikowanych specjalistów.

Zaszufladkowano do kategorii Progres

Podsumowanie wyników egzaminu maturalnego 2016

Egzaminu maturalnego 2016 nie zdało 15% wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r. Absolwenci liceum (89% zdanych) radzą sobie z maturą lepiej niż uczniowie technikum (76% zdanych). Wciąż największe problemy sprawia egzamin z matematyki, nie zdało go 14% wszystkich zdających. Więcej na stronie CKE.