Podsumowanie wyników egzaminu maturalnego 2016

Egzaminu maturalnego 2016 nie zdało 15% wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r. Absolwenci liceum (89% zdanych) radzą sobie z maturą lepiej niż uczniowie technikum (76% zdanych). Wciąż największe problemy sprawia egzamin z matematyki, nie zdało go 14% wszystkich zdających. Więcej na stronie CKE.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Progres organizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Najmłodsi, którzy posiadają opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli Państwa zauważają Państwo nieprawidłowości w pewnych aspektach rozwoju dziecka to zachęcamy do skonfrontowania wątpliwości ze specjalistami. Więcej na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że: Czytaj dalej

Witamy
na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0 – 19 lat w zakresie optymalnego rozwoju, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także wspieramy dorosłych w przeżywanych przez nich trudnościach życiowych.

Poradnia „Progres” pozostaje pod nadzorem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a praca terapeutyczna jest superwizowana przez certyfikowanych specjalistów.

Zaszufladkowano do kategorii Progres

Zmiany w oświacie już pewne

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że zmiany rozpoczną się w 2017 roku. Gimnazjum zostanie zlikwidowane na rzecz ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum oraz pięcioletniego liceum. W roku szkolnym 2017/2018 klasy I i VII będą prowadzone wg nowej podstawy programowej. Zgodnie z założeniami w klasie 5. będzie się rozpoczynał etap gimnazjalny – przedmioty rozdzielone i nowy wychowawca. Zmiany dotyczyć będą też kształcenia zawodowego – stopniowo zostanie wprowadzony dualny system szkół branżowych (I i II stopnia). Pełny kształt reformy  (na wszystkich ścieżkach kariery) będzie widoczny w roku szkolnym 2022/23. (źródło)

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego na spotkanie z przedstawicielami służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Spotkanie w Białymstoku odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9. W Łomży i Suwałkach takie zebrania odbędą się we wcześniejszych terminach (szczegóły pod linkiem).