Zmiany w oświacie już pewne

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że zmiany rozpoczną się w 2017 roku. Gimnazjum zostanie zlikwidowane na rzecz ośmioletniej szkoły powszechnej i czteroletniego liceum oraz pięcioletniego liceum. W roku szkolnym 2017/2018 klasy I i VII będą prowadzone wg nowej podstawy programowej. Zgodnie z założeniami w klasie 5. będzie się rozpoczynał etap gimnazjalny – przedmioty rozdzielone i nowy wychowawca. Zmiany dotyczyć będą też kształcenia zawodowego – stopniowo zostanie wprowadzony dualny system szkół branżowych (I i II stopnia). Pełny kształt reformy  (na wszystkich ścieżkach kariery) będzie widoczny w roku szkolnym 2022/23. (źródło)

Cyfryzacja szkół

Rządowy program cyfryzacji szkół o roboczej nazwie „Aktywna Tablica” zakłada wyposażenie wszystkich szkół w szerokopasmowy internet. Statystki w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach nie są zadowalające. Prawie połowa szkół nie posiada tablic interaktywnych. Wciąż zbyt rzadko wykorzystuje się komputery na lekcjach, a nauczanie informatyki opiera się głównie na zapoznaniu z edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi, zamiast nauki programowania. Infrastruktura komputerowa jest z lat 2006-2008. Oprócz szerokopasmowego internetu są plany wprowadzenia nauki programowania oraz szkoleń dla nauczycieli. (źródło: www.men.gov.pl)

Zmiany w zakresie druków szkolnych, świadectw i dyplomów państwowych

Od 4 czerwca 2016 r. obowiązują zmienione przepisy w zakresie niektórych dokumentów wystawianych przez szkoły. Rozporządzenie wprowadza m.in. możliwość zmiany przez dyrektora imienia i nazwiska ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie odpisu aktu urodzenia.

W załączniku nr 1 określono zasady umieszczania na świadectwie szkolnym nazw zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej, etnicznej lub posługującej się językiem regionalnym, historii, kultury i geografii regionów, z którymi utożsamiają się te grupy.

Więcej informacji: www.men.gov.pl

Koniec egzaminów maturalnych

Egzaminy pisemne trwały od 4 maja do 24 maja 2016 roku. Ostatnie ustne egzaminy maturalne odbyły się w terminie do 21 maja (w przypadku formuły „wypowiedź”) lub 27 maja (stara formuła „prezentacja”).

Osoby, które nie nie mogły uczestniczyć z przyczyn losowych (usprawiedliwionych przez lekarza), w egzaminach w tym terminie, mają jeszcze możliwość przystąpienia do nich w okresie 1-17 czerwca. Z kolei osoby, które nie zdadzą będą mogły poprawić jeden egzamin w sierpniu.

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego na spotkanie z przedstawicielami służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Spotkanie w Białymstoku odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9. W Łomży i Suwałkach takie zebrania odbędą się we wcześniejszych terminach (szczegóły pod linkiem).

Zaczęły się egzaminy maturalne

Dzisiaj maturzyści przystępują do egzaminu z języka polskiego obowiązkowo na poziomie podstawowym, a także jeśli tak zadeklarowali – na poziomie rozszerzonym. Jutro (5 maja) matura podstawowa z matematyki. Dokładny harmonogram znaleźć można na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i uzyskania satysfakcjonujących wyników!

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

21 kwietnia z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. Gośćmi honorowymi byli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. Celem konferencji było m.in. omówienie zagadnień związanych z rolą rodziców w szkole, zastanowienie się nad tym jak wzmocnić współpracę między nauczycielami a rodzicami. Czytaj dalej

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Ustanowiono go, by wspierać rodziny – m.in. zwiększać świadomość społeczeństwa na temat autyzmu. Rodzice dzieci autystycznych często mówią, że ich pociechy są zbyt szybko i błędnie oceniane. Stąd też kampanie społeczne jak „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz” fundacji JiM.

Czytaj dalej

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że:

  1. Poradnia buduje ofertę swoich usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby potencjalnych klientów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Dużą rolę odgrywa też atrakcyjność niektórych działań np. tych, które wynikają ze współpracy z Polskimi Szkołami Internetowymi LIBRATUS.
  2. Pracownicy pedagogiczni poradni współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, co wpływa na stałe podnoszenie jakości ich pracy, atrakcyjność oferty, a w efekcie na zadowolenie osób korzystających z usług placówki.
  3. Systematyczny rozwój własny pracowników staje się podstawą do wprowadzania dalszych zmian w organizacji pracy poradni oraz wykorzystywania w codziennej pracy najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Wpływa to na uatrakcyjnienie realizowanych działań, a także zwiększenie ich skuteczności.”

Pełny raport dostępny jest na stronie: Nadzór Pedagogiczny – System Ewaluacji  Oświaty. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli ankiet oraz wywiadu grupowego nauczycieli. 

Szkolenia w Poradni PROGRES

Graf_dla_Nauczycieli

Mamy bogatą ofertę szkoleń i warsztatów kierowaną do nauczycieli i pedagogów, dzięki którym mogą oni wzbogacać i rozwijać swój warsztat pracy.

Cyklicznie organizujemy m.in. warsztaty pt. „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić”, podczas których przedstawiane są sposoby rozpoznawania i określania emocji oraz metody właściwego reagowania i regulowania ich, tak by wzmacniać przyjemne, a radzić sobie z przykrymi emocjami. Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zweryfikować własne doświadczenia w tej dziedzinie z wiedzą specjalistów.

Prowadzimy także szkoleniowe rady pedagogiczne, na których poruszamy różnorodne zagadnienia związane z systemem edukacji i pracą nauczyciela, m.in. współpraca z rodzicami ucznia, jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole, metody pracy z uczniem zdolnym oraz sposoby efektywnego uczenia się, zapobieganie wypaleniu zawodowemu  i stresowi w pracy oraz wiele innych

„TRENING TWÓRCZOŚCI” – zapisy

Warsztaty „TRENING TWÓRCZOŚCI” w Poradni PROGRES pozwolą znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Jak nieszablonowo wyrażać siebie i swoje emocje?
  • Jak w ciekawy sposób nauczyć się eliminować napięcie, które niesie codzienne życie?
  • Jak pobudzić i rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię?

Program warsztatów skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia prowadzone są w trybie cotygodniowym przez 90 minut. Grupy do 10 osób. Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Wróbel-Kruczenkow. Czytaj dalej

Zapisy na warsztaty pt. „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”

Rozpoczęliśmy zapisy na kolejną edycję warsztatów pt.  „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”. Serdecznie zapraszamy wszystkich pedagogów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy.

Zajęcia rozpoczną się 5 listopada 2015 r. o godz. 16:30. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 881 202 322 albo bezpośrednio w placówce.

Nowości w ofercie warsztatowej i szkoleniowych radach pedagogicznych

 

Graf_dla_Nauczycieli

W tym semestrze uruchamiamy w naszej Poradni nowe warsztaty dla nauczycieli i szkoleniowe rady pedagogiczne. Tematyka została dobrana tak, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby wzbogacania umiejętności pedagogów we współczesnym świecie. Oprócz bazowych zagadnień, tak ważnych w zawodzie nauczyciela (m.in. praca z uczniem zdolnym, współpraca z rodzicami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu), znalazły się również tematy związane z pojawieniem się 6 latków w szkołach (narzędzia do diagnozy dla szkolnych specjalistów) lub np.  cyberprzemocą. Zajęcia warsztatowe odbywają się w kameralnych grupach. Serdecznie zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą.

Witamy
na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0 – 19 lat w zakresie optymalnego rozwoju, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także wspieramy dorosłych w przeżywanych przez nich trudnościach życiowych.

Poradnia „Progres” pozostaje pod nadzorem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a praca terapeutyczna jest superwizowana przez certyfikowanych specjalistów.

Zaszufladkowano do kategorii Progres

Egzaminy gimnazjalne – dzień drugi

Wczoraj odbyła się pierwsza część egzaminu gimnazjalnego – z nauk humanistycznych (zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie). Dzisiaj gimnazjaliści mierzą się z zagadnieniami z nauk ścisłych. Jutro natomiast sprawdzą swoje umiejętności językowe. Egzamin językowy dostępny będzie na dwóch poziomach: podstawowym – obowiązkowym dla wszystkich uczniów i rozszerzonym – dla kontynuujących naukę danego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 17 czerwca.