1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA

 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.
 • Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w ciebie.
 • Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
 • Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało.
 • Nie bój się miłości. Nigdy.Graf_dla_Rodzicow

Graf_dla_Uczniow

RODO – BEZPIECZEŃSTWO POWIERZONYCH DANYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Zapewniamy Państwa, że dane nam powierzone są bezpieczne, a my dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania. 

26 MAJ – DZIEŃ MATKI

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

DOCENIAMY WYSIŁKI KAŻDEJ MAMY 

KWIAT 11    KWIAT 12   KWIAT 4

 

KWIAT 3    KWIAT 9            KWIAT 7

wielkanoc

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

życzy

Zespół Poradni Progres

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Wolne terminy

copy-cropped-progres1-1.png

Zapraszamy na konsultacje i spotkania diagnostyczne dzieci

w nowych terminach.

W naszym terminarzu zwolniły się miejsca dla psychoterapii dorosłych

oraz terapii rodzinnej.

kalendarz

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

„(…) biec po barwy, co ciepłem pączkują
w rytmie świateł złocistych i długich,
zmysły poić świeżości zapachem,
serdecznością napełniać… jak lubisz…(…)”

21 marca 2018

 

wiosna

Wyniki matur 2017

Dzisiaj absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poznają swoje wyniki z egzaminu maturalnego. Mogli to zrobić za pośrednictwem serwisu internetowego CKE już tuż po północy, logując się używając numeru PESEL i hasła przekazanego przez szkołę.

Mamy nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z otrzymanych wyników, a Ci, którzy chcą kontynuować swoją edukację na uczelni wyższej, bez problemu dostaną się na wymarzone studia.

Podręczniki dla I klasy szkoły podstawowej

Na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku możemy przeczytać: „Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej, zapewniany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 22ad ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. nie będzie już podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego, ale w dalszym ciągu może służyć uczniom jako materiał edukacyjny. Podręczniki dla klasy II i III szkoły podstawowej, opracowane na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą nadal obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 tylko podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej.” Nieaktualne podręczniki mogą jednak nadal być wykorzystywane jako dodatkowe materiały edukacyjne. Kuratorium posiada w swoich zasobach jeszcze podręczniki do klasy I i zachęca szkoły do zgłaszania się po nie.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Do piątku 23 czerwca do godz. 15.00 uczniowie klas trzecich gimnazjów mieli możliwość wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub branżowej szkoły I stopnia w systemie rekrutacyjnym. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia w poszczególnych placówkach zostaną ogłoszone 13.07.2017. Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 17.07.2017 r. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Informacje nt. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN wydało informację na temat zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do najważniejszych punktów należało podkreślenie, że celem jest organizowanie edukacji włączającej, co oznacza organizowanie kształcenia specjalnego w szkole a nie nauczania indywidualnego.

Pełny tekst inforacji jest dostępny na stronie.

Ostatnie dni prekonsultacji podstawy programowej

Do 26 maja 2017 r. wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać swoje opinie na temat nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych:

– czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
– pięcioletniego technikum,
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza, a także adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Więcej informacji na stronie men.gov.pl.

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej Rio 2016

Jeszcze tylko dzisiaj można się zgłosić do udziału w konkursie. Należy wypełnić formularz na stronie internetowej kuratorium oświaty (tutaj). Uczestnicy będą bodzieleni na kategorie wiekowe. Udział mogą wziąć nie tylko uczniowie (od szkoły podstawowej, po szkołę średnią), ale również prywatne osoby dorosłe (kategoria open). Więcej informacji pod adresem.

Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne

Dzisiaj pierwsza część egzaminu gimnazjalnego: humanistyczna, sprawdzająca wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (godz. 9:00) oraz języka polskiego (godz. 11:00). Jutro uczniowie zmierzą się z pytaniami z zakresu przyrodniczego i matematyki. Natomiast 21 kwietnia 2017 r. odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (na dwóch poziomach podstawowym i zaawansowanym).

Dokładne informacje o egzaminie gimnazjalnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rekrutacje w kwietniu

Przypominamy, że 6 kwietnia 2017 r. ruszyła rekrytacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych (strona rekrutacji), a 7 kwietnia do żłobków w Białymstoku (strona rekrutacji).

W przypadku szkół podstawowych, nabór wniosków potrwa do 13 kwietnia. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie do szkoły spoza rejonu zgodnie z określonymi zasadami.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jak co roku na początek kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Na całym świecie budynki są podświetlane na niebiesko, aby w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na zagadnienie autyzmu, pokazać swoje wsparcie z ludźiom z autyzmem i ich rodzinom.  Czytaj dalej

Rada Miasta uchwaliła nową sieć szkół w Białymstoku

Podczas XXXIII sesji Rady Miasta Białystok, która odbyła się 27 marca 2017 r., uchwalono nową sieć szkół podstawowych i średnich, dostosowując się tym samym do reformy edukacji (projekt uchwały - druk 552). Nowa sieć szkół i obwodów szkolnych będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. Tylko Publiczne Gimnazjum nr 4 przy ul. Ciepłej zostanie wygaszone.

Podsumowanie gimnazjalnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Uczniowie szkół gimnazjanych ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego, którzy zdobyli tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z opiekunami oraz dyrektorzy szkół, jak również przewodniczący komisji zaproszeni są  na uroczyste posumowanie konkursów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku (źródło)

Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych

Dni otwarte to okazja, by zarówno uczniowie jak i rodzice mieli możliwość poznania bliżej warunków panujących w szkole do której planują udać się po gimnazjum. Można zapoznać się z bazą lokalową szkoły, ale przede wszystkim porozmawiać z nauczycielami.

Więcej informacji oraz harmonogram dni otwartych dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku (tutaj).

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie to jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska.

Nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych zaczną obowiązywać, począwszy od 1 września 2017 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej), branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej), a także szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. W szkole podstawowej zostanie wprowadzone stopniowe nauczanie przedmiotów: geografii i biologii – od klasy piątej, chemii i fizyki, drugiego języka obcego nowożytnego – od klasy siódmej.

Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Ponadto, została określona tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły.

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Nasz czysty Białystok”

Ruszyła VII edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego: „Nasz czysty Białystok” pod hasłem: „Zadbajmy o powietrze – zmieńmy piece i nasze postawy na lepsze”.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy”. Konkurs ma na celu ksztatowanie postaw proekologicznych zapobiegajcych powstawaniu smogu.

Prace przyjmowane są do 28 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje, regulamin dostępne są na stronie organizatora:  www.zsznr5.bialystok.pl

Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na poziomie szkół podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego, którzy zdobyli tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z opiekunami zaproszeni są  na uroczyste wręczenie zaświadczeń, które odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku. (źródło)

„Mistrzowie Chemii” – program stypendialny

Fundacja „ORLEN- DAR SERCA” po raz kolejny uruchamiła program stypendialny dla absolwentów gimnazjów, którzy odznaczają się ponadprzeciętnymi zdolnościami w chemii, mają na swoim koncie już pierwsze sukcesy w tej dziedzinie, ale również angażują się w działalność społeczną. 

Założeniem programu stypendialnego jest wsparcie rozwoju uczniów w dziedzinie chemii. Ze stypendium pokrywane są koszty zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem oraz comiesięczne kieszonkowe.   Czytaj dalej

Rekrutacja do kolejnej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja potrwa do 11 kwietnia 2017 roku. W jej wyniku zostaną wyłonone 230 dwuosobowe zespoły złożone z uczniów. 1 czerwca odbędzie się już XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tytuł tegorocznej sesji to Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Czytaj dalej

Letnie stypendia dla nauczycieli języka francuskiego

Romaniści mają możliwość odbycia szkolenia doskonalącego język francuski na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii. Koszty zajęć oraz zakwaterowania i wyżywienia ponosi organizator - Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie. Kurs trwa od 24 lipca do 11 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2017 roku do północy. Szczegóły dostępne pod adresem: www.ore.edu.pl.

Minister Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego

W dniu 1 marca Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego, które jest zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uwzględniające nową podstawę programową.

Rozporządzenie zawiera:

 1. szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
 2. rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
 3. szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
 4. dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
 5. wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
 6. tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie men.gov.pl

XXVII Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Nie wszyscy pewnie słyszeli o istnieniu najstarszego w naszym kraju konkursu na utwór prozatorski - ”o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej”.  Mowa oczywiście o konkursie na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego. Inicjatywa ma za zadanie poszerzać wiedzę nt. igrzysk olimpijskich i ogólnie pojętego sportu, zachęcać do przenoszenia sportowych postaw do życia codziennego. Na zgłoszenia prac czekają do 4 kwietnia 2017r.

Warto nadmienić, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał konkurs za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Więcej o samym konkursie i regulaminie na stronie.

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka

W Pionkach, mieście znanym z produkcji płyt gramofonowych zorganizowany będzie już II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca, ale do konkursu zakwalifikowanych będzie pierwszych 100 zgłoszeń, dlatego chętni powinni zrobić to jak najszybciej. Konkurs odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Festiwal piosenki kierowany jest do solistów – dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z  polskiej muzyki rozrywkowej lat 1957 – 1990, prezentują jeden z ich, a drugi tylko na życzenie jury. Konkurs jest podzielony na 4 kategorie wiekowe. W zmaganiach oceniany będzie jedynie wokal, mimo że solistom mogą towarzyszyć m.in. chórki.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Andrzej Piaseczny. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie kuratorium oświaty.

Klasy i szkoły sportowe

Do 23 lutego 2017 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Niedawno Podsekretarz Stanu w MEN odbył konsultacje ze związkami sportowymi. Sam projekt rozporządzenia zawiera informacje o zasadach tworzenia, organizacji oraz działania wspomnianych wyżej oddziałów i szkół sportowych. Szkolenie sportowe ma być prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu o programy szkolenia sportowego przygotowane dla poszczególnych dyscyplin sportowych przez polskie związki sportowe. Ma to na celu podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego i lepsze kształcenie przyszłych kadr sportowych.

Szersze informacje na ten temat znajdą Państwo na men.gov.pl.

„Wiem jak uczyć o energii jądrowej” – ogólnopolski konkurs

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej” organizowany jest przez Ministerstwo Energii. Skierowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli. Termin zgłaszania prac upływa 27 lutego 2017 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie kuratorium oświaty, a także na www.me.gov.pl oraz poznajatom.pl. Czytaj dalej

Jak okazywać dziecku miłość?

Okazywanie swojemu dziecku miłości wydaje się być czymś naturalnym. Jednak nie jest to do końca tak prosta sprawa jak może sprawiać wrażenie. Najważniejszą kwestią jest fakt, że dziecko powinno czuć bezwarunkową miłość rodziców, że jest kochane za to „że jest”, a nie tylko za swoje osiągnięcia. Dzieci, którym okazywano miłość tylko za określone zachowania mogą być o wiele bardziej uległe, z pewnością też będą silnie uzależniały poczucie własnej wartości od opinii innych. Czytaj dalej

Tytuł honorowego Profesora Oświaty

Tytuł honorowego Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Natomiast wniosek do Kapituły o nadanie tego tytułu składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny (właściwy kurator, po uprzedniej weryfikacji formalnej składanych wniosków).  Czytaj dalej

Uzupełnienie składów komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Podlaski Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Tekst zarządzenia zawierający imiona i nazwiska nauczycieli przydzielonych do poszczególnych konkursów przedmiotowych dostępny jest na stronie kuratorium (tutaj).

Dzień Babci i Dzień Dziadka – rola dziadków w wychowaniu wnucząt

Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są w Polsce w dniach 21 i 22 stycznia. Na tę okazję w przedszkolach i szkołach podstawowych nasze dzieci przygotowują przedstawienia, robią laurki, składają piękne życzenia.

Taka okazja przypada tylko raz roku, ale dobrze wiemy, że obecność dziadków w życiu naszych pociech jest niezwykle ważna. Trudniej jest, gdy dziadkowie na codzień mieszkają daleko, a kontakt jest sporadyczny. Wtedy naszą rolą jako rodziców jest zadbanie o to, by jednak dzieci miały okazje poznać swoich dziadków i nawiązać z nimi więź.

Podstawowe role w jakich babcie i dziadkowie mogą wspierać wychowanie wnuków to Czytaj dalej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zgłoś się do nas

Rozpoczęcie wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością jak najwcześniej jest niezwykle ważne. To nieprawda, że dopiero gdy dziecko pójdzie do przedszkola czy nawet szkoły można pracować nad minimalizowaniem jego deficytów rozwojowych. Jeśli niepokoją Państwa pewne objawy w rozwoju Waszego dziecka, to nie warto czekać, aż sprawa sama się wyjaśni. Lepiej skonsultować ze specjalistą to, czy dziecko potrzebuje zajęć WWRD. Zajęcia te przysługują dzieciom z opinią wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, m.in. Poradnię Progres. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej poradni.

Oferta Poradni Progres

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej poradni. Głównym obszarem naszych działań jest pomoc dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w przeżywanych przez nich trudnościach. W Poradni Progres mogą skorzystać z szeregu różnych konsultacji oraz zajęć terapeutycznych:

Wspieramy również rodziców, nie tylko poprzez pomoc terapeutyczną (terapie rodzinne i małżeńskie) i mediacje, ale przede wszystkim organizując dedykowane szkolenia i warsztaty.

Konkurs na dekorację z okazji Święta Niepodległości

Konkurs skierowany jest do jednostek edukacyjnych i kulturalnych, właścicieli firm, sklepów, biur i punktów usługowych z Białegostoku, a także osób fizycznych – mieszkańców naszego miasta. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych i powrót do tradycji przyozdabiania witryn sklepowych z okazji Święta Niepodległości.

Konkurs trwa do 14 listopada. Zdjęcia dekoracji należy przesyłać na adres: promocja@um.bialystok.pl (temat: Święto Niepodległości) wraz z danymi kontaktowymi. Pełne informacje znajdują się na portalu miejskim.

Modyfikacja zaplanowanej reformy edukacji

MEN wprowadził pewne zmiany w proponowanej reformie edukacji. Zrezygnowano m.in. z obowiązkowego egzaminu z historii na koniec VIII klasy szkoły podstawowej (będzie natomiast sprawdzana wiedza z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru). Taka struktura egzaminów końcowych zostanie jednak osiągnięta dopiero w roku szkolnym 2021/2022, kiedy to pierwszy rocznik uczniów, którzy będą mieli za sobą pełen cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodnie z nową przygotowywaną podstawą programową, będzie kończyć szkołę podstawową. Nie będzie również matury branżowej. Data rozpoczęcia zmian została zachowana (wrzesień 2017). Wszelkie informacje są zawarte m.in.  w projektach ustaw wprowadzających nową strukturę szkół: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. (źródło: Gazeta Prawna).

Dlaczego „im wcześniej, tym lepiej”? Pomoc w rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

Specjaliści zgodnie podkreślają, że centralny układ nerwowy dziecka we wczesnym wieku jest bardzo plastyczny. Ponadto, umiejętności wypracowane najwcześniej utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie. Nieprawidłowości mogą też narastać z wiekiem. Dlatego z pomocą w wyrównywaniu deficytów rozwojowych nie warto zwlekać. Im wcześniej rozpoczniemy pracę nad deficytami, tym łatwiej i pełniej będzie można je skompensować. Bywa, że pierwsze działania o charakterze terapeutycznym należy podjąć niedługo po narodzeniu dziecka. Dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożone niepełnosprawnością mają szansę na bardziej harmonijny rozwój i wypracowanie umiejętności, których nie osiągnęłyby bez pomocy terapeutycznej.

Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce?

Czasy, gdy dziecko było pozostawiane same ze swoimi trudnościami edukacyjnymi na szczęście już minęły. Większa jest świadomość społeczna na temat takich zagadnień jak dysleksja czy dysfgrafia. Należy pamiętać, że sama diagnoza to tylko początek procesu pomocy dziecku, jest wstępem do ustalenia dalszych działań. Zajęcia z terapii pedagogicznej sprzyjają pokonywaniu trudności w nauce oraz poprawie motywacji do nauki , a także polepszeniu samooceny, często zaniżonej przez te problemy. Dzięki temu dziecko będzie miało szerszy zakres ćwiczeń stymulujących jego rozwój, również by móc pełniej wykonywać pracę własną w domu i szkole przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Progres organizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Najmłodsi, którzy posiadają opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli Państwa zauważają Państwo nieprawidłowości w pewnych aspektach rozwoju dziecka to zachęcamy do skonfrontowania wątpliwości ze specjalistami. Więcej na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że: Czytaj dalej

Witamy
na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0 – 19 lat w zakresie optymalnego rozwoju, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także wspieramy dorosłych w przeżywanych przez nich trudnościach życiowych.

Poradnia „Progres” pozostaje pod nadzorem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a praca terapeutyczna jest superwizowana przez certyfikowanych specjalistów.

Zaszufladkowano do kategorii Progres