Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zgłoś się do nas

Rozpoczęcie wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością jak najwcześniej jest niezwykle ważne. To nieprawda, że dopiero gdy dziecko pójdzie do przedszkola czy nawet szkoły można pracować nad minimalizowaniem jego deficytów rozwojowych. Jeśli niepokoją Państwa pewne objawy w rozwoju Waszego dziecka, to nie warto czekać, aż sprawa sama się wyjaśni. Lepiej skonsultować ze specjalistą to, czy dziecko potrzebuje zajęć WWRD. Zajęcia te przysługują dzieciom z opinią wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, m.in. Poradnię Progres. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej poradni.

Filozofia pomaga w nauce innych dziedzin

„Filozofia królową nauk”. Dziś zapomniana i traktowana bardziej jak ekstrawagackie hobby niż dziedzinę nauki. Okazuje się jednak, że ma niebagatelny wpływ na rozwój ludzi, nie tylko ich wrażliwości, ale nawet umiejętności matematycznych. W końcu starożytni filozofowie byli znakomitymi matematykami.

Naukowcy z Wielkiej Brytanii uważają, że nauka filozofii wspiera przyswajanie wiedzy z matematyki oraz poprawę umiejętności czytania i pisania. Przyczynia się także do wzrostu umiejętności interpersonalnych dzieci, w tym umiejętności aktywnego słuchania. Po więcej informacji na temat badań w tym zakresie odsyłamy do artykułu z „Polityki„.

Może jednak filozofia wróci do łask?

Oferta Poradni Progres

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej poradni. Głównym obszarem naszych działań jest pomoc dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w przeżywanych przez nich trudnościach. W Poradni Progres mogą skorzystać z szeregu różnych konsultacji oraz zajęć terapeutycznych:

Wspieramy również rodziców, nie tylko poprzez pomoc terapeutyczną (terapie rodzinne i małżeńskie) i mediacje, ale przede wszystkim organizując dedykowane szkolenia i warsztaty.

Etap rejonowy konkursów organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Początek nowego roku to pracowity okres dla uczniów biorących udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Pierwsze egzaminy II etapu olimpiad przedmiotowych odbyły się już 3 stycznia, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Zmagania na etapie rejonowym potrwają do 20.01.2017r. (w gimnazjach). Natomiast stopień wojewódzki odbędzie się 14.02. – 27.02.2017r. w szkołach podstawowych oraz 24.02. – 17.03.2017r. w gimnazjach. Dokładny harmonogram jest dostępny na stronie
Kuratorium Oświaty w Białymstoku (tutaj). Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu już prawie za nami. Inicjatywa obchodzenia tego szczególnego czasu powstała wraz z uchwaleniem przez Parlament Europejski Karty Praw Osób z Autyzmem. Głównym celem inicjatywy jest szerzenie wiedzy na temat autyzmu i zwiększanie społecznej świadomości na ten temat. W dniach 1-7 grudnia każdego roku w wielu miastach w całej Polsce prowadzone są warsztaty i konsultacje.(źródło)

Ważne jest, by jak najwcześniej diagnozwać autyzm. Ma to niebagatelne znaczenie w pracy terapeutycznej podejmowanej w celu minimalizowania objawów autyzmu. Jeśli uda się zdiagnozować dziecko dostatecznie wcześnie, to może ono skorzystać m.in. z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

MEN zbiera opinie nt. nowej podstawy programowej

Jeszcze do 9.12.2016 r. można przesyłać swoje opinie nt. nowej podstawy programowej w szkole podstawowej dostępnej na stronie: www.men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa. Swoje sugestie mogą zgłaszać zarówno nauczyciele i eksperci, jak również rodzice oraz uczniowie.

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:

Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

(źródło: men.gov.pl)

Konkurs dla dzieci „Strażnicy Sieci”

Bezpieczeństwo naszych pociech w Internecie jest bardzo ważne. To istotne zagadnienie poruszane jest nie tylko podczas szkoleniowych radach pedagogicznych. Istotne jest też nauczenie dzieci właściwego, bezpiecznego korzystania z możliwości jakie daje Internet.

Stąd też konkurs plastyczny kierowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Jak mówi sam organizator  konkursu: „Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu chcemy poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak i swoich rówieśników”. Pełne informacje znajdują się na stronie http://www.straznicysieci.pl/.

Konkurs „Porcja Pozytywnej Energii”

Edukacja to również kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Szczególnie w ostatnich latach, gdy widzimy alarmujące statystyki o zdrowiu naszych dzieci. Promowanie jedzenia warzyw i owoców wśród najmłodszych może się odbywać m.in. poprzez konkursy takie jak ”Porcja Pozytywnej Energii”, którego już 4. edycja została ogłoszona. Konkurs kierowany jest do dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2017 roku. Pełne informacje na stronie http://www.porcjapozytywnejenergii.pl/.

„Szkoła promująca zdrowie”

W zeszłym tygodniu wręczono 35 certyfikatów szkołom, które podjęły decyzje o przystąpieniu do programu promującego zdrowy styl życia w całym otoczeniu szkolnym tj. wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych. Warto podkreślić, że udział w inicjatywie jest dobrowolny. Na podstawie przeprowadzonych badań potrzeb zdrowotnych i samopoczucia społeczności szkolnej każda placówka promująca zdrowie wyznacza swoje własne cele i określa zadania do ich osiągnięcia. Pełna lista szkół, które otrzymały w tym roku certyfikat dostępna na stronie Ministerstwa.

Spotkania informacyjne Kuratorium Oświaty w Białymstoku

W związku z dużymi zmianami w systemie edukacji kuratorium oświaty organizuje cykl spotkań informacyjnych kierowanych zarówno do przedstawicieli władz samorządowych, jak i podmiotów (innych niż j.s.t.) prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne oraz dyrektorów wszystkich typów szkół w naszym województwie. Spotkania odbędą się w terminach od 1-16 grudnia 2016 r. w następujących miejscach: Piątnicy, Łomży, Bielsku Podlaskim, Korycinie, Sokółce, Świecie, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem i Białymstoku. Dokładny harmonogram dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku (źródło).

Serwis internetowy nt. reformy edukacji

Ministerstwo Edukacji uruchomiło serwis pod adresem: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Na stronie znajdują się informacje o zmianach w systemie edukacji m.in.

  • zagadnienia związane z przeształceniami szkół,
  • o chronie miejsc pracy dla nauczycieli,
  • o kształceniu specjalnym,
  • o kształceniu zawodowym,
  • o egzaminach zewnętrznych.

Strona internetowa umożliwia również sprawdzenie do jakiej szkoły uczęszczać będzie dziecko od 1 września 2017 r.

Konkurs na dekorację z okazji Święta Niepodległości

Konkurs skierowany jest do jednostek edukacyjnych i kulturalnych, właścicieli firm, sklepów, biur i punktów usługowych z Białegostoku, a także osób fizycznych – mieszkańców naszego miasta. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych i powrót do tradycji przyozdabiania witryn sklepowych z okazji Święta Niepodległości.

Konkurs trwa do 14 listopada. Zdjęcia dekoracji należy przesyłać na adres: promocja@um.bialystok.pl (temat: Święto Niepodległości) wraz z danymi kontaktowymi. Pełne informacje znajdują się na portalu miejskim.

„Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na spotkanie dotyczące projektu nt. tworzenia szkół ćwiczeń, które odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 roku w hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k/Sochaczewa. Szczegółowe informacje organizacyjne i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej  (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku).

Modyfikacja zaplanowanej reformy edukacji

MEN wprowadził pewne zmiany w proponowanej reformie edukacji. Zrezygnowano m.in. z obowiązkowego egzaminu z historii na koniec VIII klasy szkoły podstawowej (będzie natomiast sprawdzana wiedza z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru). Taka struktura egzaminów końcowych zostanie jednak osiągnięta dopiero w roku szkolnym 2021/2022, kiedy to pierwszy rocznik uczniów, którzy będą mieli za sobą pełen cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodnie z nową przygotowywaną podstawą programową, będzie kończyć szkołę podstawową. Nie będzie również matury branżowej. Data rozpoczęcia zmian została zachowana (wrzesień 2017). Wszelkie informacje są zawarte m.in.  w projektach ustaw wprowadzających nową strukturę szkół: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. (źródło: Gazeta Prawna).

Dlaczego „im wcześniej, tym lepiej”? Pomoc w rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

Specjaliści zgodnie podkreślają, że centralny układ nerwowy dziecka we wczesnym wieku jest bardzo plastyczny. Ponadto, umiejętności wypracowane najwcześniej utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie. Nieprawidłowości mogą też narastać z wiekiem. Dlatego z pomocą w wyrównywaniu deficytów rozwojowych nie warto zwlekać. Im wcześniej rozpoczniemy pracę nad deficytami, tym łatwiej i pełniej będzie można je skompensować. Bywa, że pierwsze działania o charakterze terapeutycznym należy podjąć niedługo po narodzeniu dziecka. Dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożone niepełnosprawnością mają szansę na bardziej harmonijny rozwój i wypracowanie umiejętności, których nie osiągnęłyby bez pomocy terapeutycznej.

Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce?

Czasy, gdy dziecko było pozostawiane same ze swoimi trudnościami edukacyjnymi na szczęście już minęły. Większa jest świadomość społeczna na temat takich zagadnień jak dysleksja czy dysfgrafia. Należy pamiętać, że sama diagnoza to tylko początek procesu pomocy dziecku, jest wstępem do ustalenia dalszych działań. Zajęcia z terapii pedagogicznej sprzyjają pokonywaniu trudności w nauce oraz poprawie motywacji do nauki , a także polepszeniu samooceny, często zaniżonej przez te problemy. Dzięki temu dziecko będzie miało szerszy zakres ćwiczeń stymulujących jego rozwój, również by móc pełniej wykonywać pracę własną w domu i szkole przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Progres organizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Najmłodsi, którzy posiadają opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli Państwa zauważają Państwo nieprawidłowości w pewnych aspektach rozwoju dziecka to zachęcamy do skonfrontowania wątpliwości ze specjalistami. Więcej na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że: Czytaj dalej

Witamy
na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0 – 19 lat w zakresie optymalnego rozwoju, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także wspieramy dorosłych w przeżywanych przez nich trudnościach życiowych.

Poradnia „Progres” pozostaje pod nadzorem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a praca terapeutyczna jest superwizowana przez certyfikowanych specjalistów.

Zaszufladkowano do kategorii Progres