II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka

W Pionkach, mieście znanym z produkcji płyt gramofonowych zorganizowany będzie już II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca, ale do konkursu zakwalifikowanych będzie pierwszych 100 zgłoszeń, dlatego chętni powinni zrobić to jak najszybciej. Konkurs odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Festiwal piosenki kierowany jest do solistów – dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z  polskiej muzyki rozrywkowej lat 1957 – 1990, prezentują jeden z ich, a drugi tylko na życzenie jury. Konkurs jest podzielony na 4 kategorie wiekowe. W zmaganiach oceniany będzie jedynie wokal, mimo że solistom mogą towarzyszyć m.in. chórki.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Andrzej Piaseczny. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie kuratorium oświaty.

Klasy i szkoły sportowe

Do 23 lutego 2017 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Niedawno Podsekretarz Stanu w MEN odbył konsultacje ze związkami sportowymi. Sam projekt rozporządzenia zawiera informacje o zasadach tworzenia, organizacji oraz działania wspomnianych wyżej oddziałów i szkół sportowych. Szkolenie sportowe ma być prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu o programy szkolenia sportowego przygotowane dla poszczególnych dyscyplin sportowych przez polskie związki sportowe. Ma to na celu podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego i lepsze kształcenie przyszłych kadr sportowych.

Szersze informacje na ten temat znajdą Państwo na men.gov.pl.

„Wiem jak uczyć o energii jądrowej” – ogólnopolski konkurs

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej” organizowany jest przez Ministerstwo Energii. Skierowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli. Termin zgłaszania prac upływa 27 lutego 2017 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie kuratorium oświaty, a także na www.me.gov.pl oraz poznajatom.pl. Czytaj dalej

Jak okazywać dziecku miłość?

Okazywanie swojemu dziecku miłości wydaje się być czymś naturalnym. Jednak nie jest to do końca tak prosta sprawa jak może sprawiać wrażenie. Najważniejszą kwestią jest fakt, że dziecko powinno czuć bezwarunkową miłość rodziców, że jest kochane za to „że jest”, a nie tylko za swoje osiągnięcia. Dzieci, którym okazywano miłość tylko za określone zachowania mogą być o wiele bardziej uległe, z pewnością też będą silnie uzależniały poczucie własnej wartości od opinii innych. Czytaj dalej

Tytuł honorowego Profesora Oświaty

Tytuł honorowego Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Natomiast wniosek do Kapituły o nadanie tego tytułu składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny (właściwy kurator, po uprzedniej weryfikacji formalnej składanych wniosków).  Czytaj dalej

Uzupełnienie składów komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Podlaski Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Tekst zarządzenia zawierający imiona i nazwiska nauczycieli przydzielonych do poszczególnych konkursów przedmiotowych dostępny jest na stronie kuratorium (tutaj).

Dzień Babci i Dzień Dziadka – rola dziadków w wychowaniu wnucząt

Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są w Polsce w dniach 21 i 22 stycznia. Na tę okazję w przedszkolach i szkołach podstawowych nasze dzieci przygotowują przedstawienia, robią laurki, składają piękne życzenia.

Taka okazja przypada tylko raz roku, ale dobrze wiemy, że obecność dziadków w życiu naszych pociech jest niezwykle ważna. Trudniej jest, gdy dziadkowie na codzień mieszkają daleko, a kontakt jest sporadyczny. Wtedy naszą rolą jako rodziców jest zadbanie o to, by jednak dzieci miały okazje poznać swoich dziadków i nawiązać z nimi więź.

Podstawowe role w jakich babcie i dziadkowie mogą wspierać wychowanie wnuków to Czytaj dalej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zgłoś się do nas

Rozpoczęcie wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością jak najwcześniej jest niezwykle ważne. To nieprawda, że dopiero gdy dziecko pójdzie do przedszkola czy nawet szkoły można pracować nad minimalizowaniem jego deficytów rozwojowych. Jeśli niepokoją Państwa pewne objawy w rozwoju Waszego dziecka, to nie warto czekać, aż sprawa sama się wyjaśni. Lepiej skonsultować ze specjalistą to, czy dziecko potrzebuje zajęć WWRD. Zajęcia te przysługują dzieciom z opinią wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, m.in. Poradnię Progres. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej poradni.

Oferta Poradni Progres

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej poradni. Głównym obszarem naszych działań jest pomoc dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w przeżywanych przez nich trudnościach. W Poradni Progres mogą skorzystać z szeregu różnych konsultacji oraz zajęć terapeutycznych:

Wspieramy również rodziców, nie tylko poprzez pomoc terapeutyczną (terapie rodzinne i małżeńskie) i mediacje, ale przede wszystkim organizując dedykowane szkolenia i warsztaty.

Konkurs na dekorację z okazji Święta Niepodległości

Konkurs skierowany jest do jednostek edukacyjnych i kulturalnych, właścicieli firm, sklepów, biur i punktów usługowych z Białegostoku, a także osób fizycznych – mieszkańców naszego miasta. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych i powrót do tradycji przyozdabiania witryn sklepowych z okazji Święta Niepodległości.

Konkurs trwa do 14 listopada. Zdjęcia dekoracji należy przesyłać na adres: promocja@um.bialystok.pl (temat: Święto Niepodległości) wraz z danymi kontaktowymi. Pełne informacje znajdują się na portalu miejskim.

Modyfikacja zaplanowanej reformy edukacji

MEN wprowadził pewne zmiany w proponowanej reformie edukacji. Zrezygnowano m.in. z obowiązkowego egzaminu z historii na koniec VIII klasy szkoły podstawowej (będzie natomiast sprawdzana wiedza z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru). Taka struktura egzaminów końcowych zostanie jednak osiągnięta dopiero w roku szkolnym 2021/2022, kiedy to pierwszy rocznik uczniów, którzy będą mieli za sobą pełen cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodnie z nową przygotowywaną podstawą programową, będzie kończyć szkołę podstawową. Nie będzie również matury branżowej. Data rozpoczęcia zmian została zachowana (wrzesień 2017). Wszelkie informacje są zawarte m.in.  w projektach ustaw wprowadzających nową strukturę szkół: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. (źródło: Gazeta Prawna).

Dlaczego „im wcześniej, tym lepiej”? Pomoc w rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

Specjaliści zgodnie podkreślają, że centralny układ nerwowy dziecka we wczesnym wieku jest bardzo plastyczny. Ponadto, umiejętności wypracowane najwcześniej utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie. Nieprawidłowości mogą też narastać z wiekiem. Dlatego z pomocą w wyrównywaniu deficytów rozwojowych nie warto zwlekać. Im wcześniej rozpoczniemy pracę nad deficytami, tym łatwiej i pełniej będzie można je skompensować. Bywa, że pierwsze działania o charakterze terapeutycznym należy podjąć niedługo po narodzeniu dziecka. Dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożone niepełnosprawnością mają szansę na bardziej harmonijny rozwój i wypracowanie umiejętności, których nie osiągnęłyby bez pomocy terapeutycznej.

Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce?

Czasy, gdy dziecko było pozostawiane same ze swoimi trudnościami edukacyjnymi na szczęście już minęły. Większa jest świadomość społeczna na temat takich zagadnień jak dysleksja czy dysfgrafia. Należy pamiętać, że sama diagnoza to tylko początek procesu pomocy dziecku, jest wstępem do ustalenia dalszych działań. Zajęcia z terapii pedagogicznej sprzyjają pokonywaniu trudności w nauce oraz poprawie motywacji do nauki , a także polepszeniu samooceny, często zaniżonej przez te problemy. Dzięki temu dziecko będzie miało szerszy zakres ćwiczeń stymulujących jego rozwój, również by móc pełniej wykonywać pracę własną w domu i szkole przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Progres organizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Najmłodsi, którzy posiadają opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli Państwa zauważają Państwo nieprawidłowości w pewnych aspektach rozwoju dziecka to zachęcamy do skonfrontowania wątpliwości ze specjalistami. Więcej na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że: Czytaj dalej

Witamy
na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres”.

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0 – 19 lat w zakresie optymalnego rozwoju, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, a także wspieramy dorosłych w przeżywanych przez nich trudnościach życiowych.

Poradnia „Progres” pozostaje pod nadzorem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a praca terapeutyczna jest superwizowana przez certyfikowanych specjalistów.

Zaszufladkowano do kategorii Progres