Wolne terminy

copy-cropped-progres1-1.png

Zapraszamy na konsultacje i spotkania diagnostyczne dzieci

w nowych terminach.

W naszym terminarzu zwolniły się miejsca dla psychoterapii dorosłych

oraz terapii rodzinnej.

kalendarz

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

„(…) biec po barwy, co ciepłem pączkują
w rytmie świateł złocistych i długich,
zmysły poić świeżości zapachem,
serdecznością napełniać… jak lubisz…(…)”

21 marca 2018

 

wiosna

Wyniki matur 2017

Dzisiaj absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poznają swoje wyniki z egzaminu maturalnego. Mogli to zrobić za pośrednictwem serwisu internetowego CKE już tuż po północy, logując się używając numeru PESEL i hasła przekazanego przez szkołę.

Mamy nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z otrzymanych wyników, a Ci, którzy chcą kontynuować swoją edukację na uczelni wyższej, bez problemu dostaną się na wymarzone studia.

Podręczniki dla I klasy szkoły podstawowej

Na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku możemy przeczytać: „Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej, zapewniany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 22ad ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. nie będzie już podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego, ale w dalszym ciągu może służyć uczniom jako materiał edukacyjny. Podręczniki dla klasy II i III szkoły podstawowej, opracowane na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą nadal obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 tylko podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej.” Nieaktualne podręczniki mogą jednak nadal być wykorzystywane jako dodatkowe materiały edukacyjne. Kuratorium posiada w swoich zasobach jeszcze podręczniki do klasy I i zachęca szkoły do zgłaszania się po nie.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Do piątku 23 czerwca do godz. 15.00 uczniowie klas trzecich gimnazjów mieli możliwość wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub branżowej szkoły I stopnia w systemie rekrutacyjnym. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia w poszczególnych placówkach zostaną ogłoszone 13.07.2017. Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 17.07.2017 r. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Informacje nt. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN wydało informację na temat zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do najważniejszych punktów należało podkreślenie, że celem jest organizowanie edukacji włączającej, co oznacza organizowanie kształcenia specjalnego w szkole a nie nauczania indywidualnego.

Pełny tekst inforacji jest dostępny na stronie.

Ostatnie dni prekonsultacji podstawy programowej

Do 26 maja 2017 r. wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać swoje opinie na temat nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych:

– czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
– pięcioletniego technikum,
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza, a także adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Więcej informacji na stronie men.gov.pl.

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej Rio 2016

Jeszcze tylko dzisiaj można się zgłosić do udziału w konkursie. Należy wypełnić formularz na stronie internetowej kuratorium oświaty (tutaj). Uczestnicy będą bodzieleni na kategorie wiekowe. Udział mogą wziąć nie tylko uczniowie (od szkoły podstawowej, po szkołę średnią), ale również prywatne osoby dorosłe (kategoria open). Więcej informacji pod adresem.