Oferta Poradni Progres

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej poradni. Głównym obszarem naszych działań jest pomoc dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w przeżywanych przez nich trudnościach. W Poradni Progres mogą skorzystać z szeregu różnych konsultacji oraz zajęć terapeutycznych:

Wspieramy również rodziców, nie tylko poprzez pomoc terapeutyczną (terapie rodzinne i małżeńskie) i mediacje, ale przede wszystkim organizując dedykowane szkolenia i warsztaty.

Konkurs dla dzieci „Strażnicy Sieci”

Bezpieczeństwo naszych pociech w Internecie jest bardzo ważne. To istotne zagadnienie poruszane jest nie tylko podczas szkoleniowych radach pedagogicznych. Istotne jest też nauczenie dzieci właściwego, bezpiecznego korzystania z możliwości jakie daje Internet.

Stąd też konkurs plastyczny kierowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Jak mówi sam organizator  konkursu: „Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu chcemy poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak i swoich rówieśników”. Pełne informacje znajdują się na stronie http://www.straznicysieci.pl/.

Dlaczego „im wcześniej, tym lepiej”? Pomoc w rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

Specjaliści zgodnie podkreślają, że centralny układ nerwowy dziecka we wczesnym wieku jest bardzo plastyczny. Ponadto, umiejętności wypracowane najwcześniej utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie. Nieprawidłowości mogą też narastać z wiekiem. Dlatego z pomocą w wyrównywaniu deficytów rozwojowych nie warto zwlekać. Im wcześniej rozpoczniemy pracę nad deficytami, tym łatwiej i pełniej będzie można je skompensować. Bywa, że pierwsze działania o charakterze terapeutycznym należy podjąć niedługo po narodzeniu dziecka. Dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożone niepełnosprawnością mają szansę na bardziej harmonijny rozwój i wypracowanie umiejętności, których nie osiągnęłyby bez pomocy terapeutycznej.

Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce?

Czasy, gdy dziecko było pozostawiane same ze swoimi trudnościami edukacyjnymi na szczęście już minęły. Większa jest świadomość społeczna na temat takich zagadnień jak dysleksja czy dysfgrafia. Należy pamiętać, że sama diagnoza to tylko początek procesu pomocy dziecku, jest wstępem do ustalenia dalszych działań. Zajęcia z terapii pedagogicznej sprzyjają pokonywaniu trudności w nauce oraz poprawie motywacji do nauki , a także polepszeniu samooceny, często zaniżonej przez te problemy. Dzięki temu dziecko będzie miało szerszy zakres ćwiczeń stymulujących jego rozwój, również by móc pełniej wykonywać pracę własną w domu i szkole przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Poradnia Progres organizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Najmłodsi, którzy posiadają opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jeśli Państwa zauważają Państwo nieprawidłowości w pewnych aspektach rozwoju dziecka to zachęcamy do skonfrontowania wątpliwości ze specjalistami. Więcej na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że: Czytaj dalej

Szkolenia w Poradni PROGRES

Graf_dla_Nauczycieli

Mamy bogatą ofertę szkoleń i warsztatów kierowaną do nauczycieli i pedagogów, dzięki którym mogą oni wzbogacać i rozwijać swój warsztat pracy.

Cyklicznie organizujemy m.in. warsztaty pt. „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić”, podczas których przedstawiane są sposoby rozpoznawania i określania emocji oraz metody właściwego reagowania i regulowania ich, tak by wzmacniać przyjemne, a radzić sobie z przykrymi emocjami. Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zweryfikować własne doświadczenia w tej dziedzinie z wiedzą specjalistów.

Prowadzimy także szkoleniowe rady pedagogiczne, na których poruszamy różnorodne zagadnienia związane z systemem edukacji i pracą nauczyciela, m.in. współpraca z rodzicami ucznia, jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole, metody pracy z uczniem zdolnym oraz sposoby efektywnego uczenia się, zapobieganie wypaleniu zawodowemu  i stresowi w pracy oraz wiele innych