Podręczniki dla I klasy szkoły podstawowej

Na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku możemy przeczytać: „Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej, zapewniany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 22ad ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. nie będzie już podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego, ale w dalszym ciągu może służyć uczniom jako materiał edukacyjny. Podręczniki dla klasy II i III szkoły podstawowej, opracowane na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą nadal obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 tylko podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej.” Nieaktualne podręczniki mogą jednak nadal być wykorzystywane jako dodatkowe materiały edukacyjne. Kuratorium posiada w swoich zasobach jeszcze podręczniki do klasy I i zachęca szkoły do zgłaszania się po nie.

Informacje nt. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN wydało informację na temat zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do najważniejszych punktów należało podkreślenie, że celem jest organizowanie edukacji włączającej, co oznacza organizowanie kształcenia specjalnego w szkole a nie nauczania indywidualnego.

Pełny tekst inforacji jest dostępny na stronie.

Ostatnie dni prekonsultacji podstawy programowej

Do 26 maja 2017 r. wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać swoje opinie na temat nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych:

– czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
– pięcioletniego technikum,
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza, a także adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Więcej informacji na stronie men.gov.pl.

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej Rio 2016

Jeszcze tylko dzisiaj można się zgłosić do udziału w konkursie. Należy wypełnić formularz na stronie internetowej kuratorium oświaty (tutaj). Uczestnicy będą bodzieleni na kategorie wiekowe. Udział mogą wziąć nie tylko uczniowie (od szkoły podstawowej, po szkołę średnią), ale również prywatne osoby dorosłe (kategoria open). Więcej informacji pod adresem.

Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne

Dzisiaj pierwsza część egzaminu gimnazjalnego: humanistyczna, sprawdzająca wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (godz. 9:00) oraz języka polskiego (godz. 11:00). Jutro uczniowie zmierzą się z pytaniami z zakresu przyrodniczego i matematyki. Natomiast 21 kwietnia 2017 r. odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (na dwóch poziomach podstawowym i zaawansowanym).

Dokładne informacje o egzaminie gimnazjalnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jak co roku na początek kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Na całym świecie budynki są podświetlane na niebiesko, aby w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na zagadnienie autyzmu, pokazać swoje wsparcie z ludźiom z autyzmem i ich rodzinom.  Czytaj dalej

Rada Miasta uchwaliła nową sieć szkół w Białymstoku

Podczas XXXIII sesji Rady Miasta Białystok, która odbyła się 27 marca 2017 r., uchwalono nową sieć szkół podstawowych i średnich, dostosowując się tym samym do reformy edukacji (projekt uchwały - druk 552). Nowa sieć szkół i obwodów szkolnych będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. Tylko Publiczne Gimnazjum nr 4 przy ul. Ciepłej zostanie wygaszone.

Podsumowanie gimnazjalnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Uczniowie szkół gimnazjanych ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego, którzy zdobyli tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z opiekunami oraz dyrektorzy szkół, jak również przewodniczący komisji zaproszeni są  na uroczyste posumowanie konkursów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku (źródło)