DLA MŁODZIEŻY

Graf_dla_UczniowW Poradni „Progres” młodzi ludzie znajdą pomoc dotyczącą różnych problemów, z którymi mogą się borykać. Bez względu na to, czy będą to trudności w nauce, problemy emocjonalne, czy wątpliwości dotyczące przyszłej drogi zawodowej, młodzież uzyska wsparcie naszych specjalistów.

Prowadzimy diagnozowanie młodzieży:

 • z trudnościami dydaktycznymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z trudnościami wychowawczymi,
 • z problemami emocjonalnymi,
 • z wadami wymowy,

Szczególnie polecamy spotkania ze specjalistami pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia się i wyboru zawodu przeprowadzane na etapie gimnazjalnym.

OFERTA DORADCY ZAWODOWEGO

 1. Poradnictwo zawodowe: grupowe i indywidualne (dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich).
 2. Warsztaty zawodoznawcze: kl.III gimnazjum, kl.III zasadniczych szkół zawodowych, klas maturalnych szkół średnich, grupy uczniów niepełnosprawnych, inne grupy młodzieży.
 3. Program zawodoznawczy prowadzony w trakcie I-wszego semestru klasy II i III gimnazjum oraz szkoły średniej, w poszczególnych klasach lub zainteresowanych grupach.
 4. Badania zawodoznawcze: indywidualne i grupowe.
 5. Dyżury doradcy zawodowego na terenie poradni lub szkoły.
 6. Poradnictwo indywidualne/warsztaty grupowe dla rodziców i nauczycieli, dotyczące pomocy dzieciom w wyborze dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

Dodatkowo prowadzimy również działania psychoedukacyjne i profilaktyczne (realizowane w klasach):

 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • spotkania interwencyjne w sytuacjach konfliktowych.

 WARSZTATY – TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Zajęcia warsztatowe w grupach 6 – 8 osobowych, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, w programie 10-, 20-, 30– sesyjnym, 80-minut.

Trening TZA, opracowany przez prof. Arnolda Goldsteina i jego współpracowników pod koniec lat 70-tych w USA, to program interwencji mający na celu zmianę agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Metoda, na której opiera się trening wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się w myśl, których określone są podstawowe kroki umożliwiające nabywanie danej umiejętności i ich wypróbowanie/przećwiczenie podczas odgrywanych scenek.

Program TZA składa się z trzech komponentów: treningu umiejętności prospołecznych (jako składnik behawioralny), treningu kontroli złości (jako składnik emocjonalny) oraz treningu wnioskowania moralnego (element związany ze sferą poznawczą).

W przypadku zainteresowania ofertą – prosimy o kontakt.