Informacje nt. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN wydało informację na temat zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do najważniejszych punktów należało podkreślenie, że celem jest organizowanie edukacji włączającej, co oznacza organizowanie kształcenia specjalnego w szkole a nie nauczania indywidualnego.

Pełny tekst inforacji jest dostępny na stronie.