KADRA

Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów z dziedzin psychologii, pedagogiki i logopedii. Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte w wyspecjalizowanych placówkach oświatowych i klinicznych. Pomaganie jest naszą pasją. Jesteśmy świadomi, że w momencie kiedy decydują się Państwo nam zaufać, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Dlatego stale się rozwijamy, by jak najlepiej odpowiadać Państwa potrzebom.

Do swojej pracy podchodzimy z entuzjazmem, przez co w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych i wychowawczych, nie tylko dzieciom, ale również rodzicom i nauczycielom.

razem

W naszym zespole pracują gruntownie wyszkoleni psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi i pedagodzy:

 

mgr Dorota Gryncewicz – PEDAGOG, TERAPEUTA – DYREKTOR NPPP „PROGRES”

Jest cenionym pedagogiem-praktykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym – jako pracownik publicznej poradni rodzinnej – oraz w pracy na rzecz dzieci – jako pedagog w szkole podstawowej i gimnazjum. Zajmuje się także  prowadzeniem warsztatów dla nauczycieli i rodziców, m.in.:  „Ogród wychowawcy”, „Jak twórczo wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych”,  warsztaty z komunikacji nauczyciel-rodzic-uczeń, praca z rodzicem trudnym, profilaktyka wypalenia zawodowego, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,  warsztaty dla młodzieży o metodach aktywnych.

Jest certyfikowanym realizatorem „Szkoły dla rodziców i wychowawców” („Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.I”, „Rodzeństwo bez rywalizacji cz.II”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem cz.III”) rekomendowanej przez Ośrodek Reformy Edukacji. Posiada także certyfikat I i II stopnia w neuroterapii (metoda biofeedback).

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, a także socjoterapii w zakresie prowadzenia, organizowania i kierowania zespołami. Dodatkową wiedzę nabywała również w Szkole Mediacji.

mgr Greta Hapunik – PEDAGOG, TERAPEUTA

Jest uznanym pedagogiem specjalnym. Od roku 1993 pracuje w poradnictwie na rzecz dziecka i rodziny, prowadząc także różnorodne szkolenia z . Od roku 2005 stale prowadzi  warsztaty z cyklu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”:  „Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały i jak słuchać, aby do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz „Jak rozmawiać z nastolatkiem”. Jest certyfikowanym realizatorem tego programu.

Wykształcenie zdobywała na Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie oraz studiach podyplomowych w tematyce wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi. Ponadto ukończyła kurs terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia z psychoterapii.

mgr Dagmara Kiercel – PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA

Zajmuje się terapią rodzin i par, a także terapią indywidualną dorosłych. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym, systemowym i z wykorzystaniem psychoedukacji, pracuje pod stałą superwizją. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie terapii grupowej dzieci i młodzieży, terapii grupowej dorosłych oraz arteterapii. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest na piątym roku całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Lucyna Paliwoda – PEDAGOG, TERAPEUTA

Jest doświadczoną nauczycielką w edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnią praktyką w pracy pedagogicznej i terapeutycznej. Posiada kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej oraz pedagogiki leczniczej. Podejmuje wiele działań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym. Opracowała i wdrożyła autorskie programy edukacyjne: „Programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla I etapu edukacyjnego”, „Program wspierania rozwoju dzieci poprzez sztukę origami”, „Program zajęć terapeutycznych wspierających rozwój dzieci”.

Koordynowała działania ogólnopolskich programów profilaktycznych, np. program  promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej, ma osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi problemy z adaptacją do nowych warunków np. po powrocie z zagranicy, jak również we wspieraniu zdolności twórczych dzieci.

mgr Sylwia Stulgis – PEDAGOG, TERAPEUTA, OLIGOFRENOPEDAGOG

Posiada kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Pracuje również jako nauczyciel wspierający w placówkach integracyjnych.

Ukończyła studia o specjalizacji pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie w Białymstoku.

mgr Monika Sztulc – LOGOPEDA

Jest pedagogiem pracującym od siedmiu lat z dziećmi w wieku przedszkolnym od 2 do 6 roku życia. Jako logopeda zajmuje się najmłodszymi dziećmi, prowadząc indywidualną terapię już od trzeciego roku życia. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, dzięki czemu praca logopedyczna jest zawsze dostosowana do możliwości pacjenta. Specjalizuje się w dyslalii. Prowadzi specjalistyczne konsultacje dla rodziców, a także rady pedagogiczne oraz grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki prawidłowej artykulacji głosek.

Kształciła się na kierunku pedagogika wczesnoszkolna (Uniwersytet w Białymstok) oraz studiach podyplomowych z logopedii (Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku).

Z PORADNIĄ WSPÓŁRACUJE:

mgr Paweł Wakuła – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

 Psycholog-terapeuta, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, następnie 3-letni „Kurs kwalifikacyjny z Psychoterapii” z atestacją Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył również 4-letnie szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii, Studium Socjoterapii I Edukacji Twórczej, Trening Zastępowania Agresji oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Pracuje jako psychoterapeuta prowadząc głównie terapię rodzinną i małżeńską oraz konsultacje i badania psychologiczne.