Klasy i szkoły sportowe

Do 23 lutego 2017 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Niedawno Podsekretarz Stanu w MEN odbył konsultacje ze związkami sportowymi. Sam projekt rozporządzenia zawiera informacje o zasadach tworzenia, organizacji oraz działania wspomnianych wyżej oddziałów i szkół sportowych. Szkolenie sportowe ma być prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu o programy szkolenia sportowego przygotowane dla poszczególnych dyscyplin sportowych przez polskie związki sportowe. Ma to na celu podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego i lepsze kształcenie przyszłych kadr sportowych.

Szersze informacje na ten temat znajdą Państwo na men.gov.pl.