Konkurs dla dzieci „Strażnicy Sieci”

Bezpieczeństwo naszych pociech w Internecie jest bardzo ważne. To istotne zagadnienie poruszane jest nie tylko podczas szkoleniowych radach pedagogicznych. Istotne jest też nauczenie dzieci właściwego, bezpiecznego korzystania z możliwości jakie daje Internet.

Stąd też konkurs plastyczny kierowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Jak mówi sam organizator  konkursu: „Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu chcemy poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak i swoich rówieśników”. Pełne informacje znajdują się na stronie http://www.straznicysieci.pl/.