Konkurs na „Wolontariusza Roku”

Do 30 kwietnia 2017 r. można zgłaszać indywidualne lub grupowe kandydatury uczniów, którzy w ramach wolontariatu angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Konkurs ma na celu docenienie najaktywniejszych młodych ludzi, którzy wyróżniają się swoją pasją do pomagania innym.

Zgłoszenie wolontariuszy do konkursu musi zawierać:

  • 120 sekundowy film prezentujący kandydata na „Wolontariusza Roku” oraz jego pracę na rzecz propagowania wolontariatu, wysłany do MEN wraz z uzasadnieniem, dlaczego kandydat powinien otrzymać ten tytuł;
  • internetowe zgłoszenie na stronie MEN;

Więcej informacji na stronie men.gov.pl