Konsultacje w sprawie finansowania zadań oświatowych

Na początku lutego odbyły się konsultacje dotyczące opracowania nowej koncepcji systemu finansowania zadań oświatowych. Spotkanie odbyło się w Katowicach, a do prac zaproszono ekspertów z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Dyskutowano o różnych zagadnieniach w temacie finansowania edukacji z budżetu państwa, m.in.: sposobie kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej i zasadach jej podziału, ogólnym sposobie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jak również zasadach finansowania świadczeń pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne).

Spotkanie miało charakter warsztatów konsultacyjnych, dających możliwość wspólnej pracy osób z grup szczególnie zainteresowanych tym tematem (np. przedstawicieli j.s.t., dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli kuratoriów oświaty) nad stworzeniem projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

(źródło: men.gov.pl)