KONSULTACJE

Konsultacja to wstępna rozmowa, której celem jest głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia. Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania.

Naszą pomoc kierujemy do rodzin, w których:

DZIECI przeżywają:

 • trudności w przystosowaniu do przedszkola i szkoły,
 • trudności w rozstaniu z rodzicem,
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami,
 • trudności w przestrzeganiu zasad społecznych,
 • konflikty z rodzeństwem i rówieśnikami
 • napięcia emocjonalne (objawiające się m.in. przez moczenie, bóle głowy i brzucha, tiki, wybuchy wściekłości, niszczenie przedmiotów itd.),
 • brak wiary we własne możliwości,
 • trudności szkolne: z opanowaniem techniki czytania, poprawnej pisowni,

RODZICE przeżywają:

 • trudności we wprowadzaniu zasad w domu i wyznaczaniu granic dziecku,
 • trudności w rozstaniu z dzieckiem,
 • konflikty dotyczące różnic w poglądach na temat wychowania dzieci,
 • niepokój związany z tym, czy dziecko rozwija się zgodnie z normami rozwojowymi,
 • frustrację i poczucie bezradności w codziennych relacjach z dzieckiem,
 • trudności w kontaktach z przedszkolem i szkołą,
 • oraz chcą pogłębić swoją relację z dzieckiem, lepiej je rozumieć i dogadywać się z nim i lepiej współpracować jako rodzice.

Specjaliści z Poradni „Progres” prowadzą doradztwo na każdym etapie edukacji dzieci.

Z konsultacji mogą skorzystać również rodzice i nauczyciele.

Poradnictwo obejmuje:

 • porady indywidualne i grupowe dedykowane rodzicom i nauczycielom w zgłaszanych problemach;
 • dyżury pracowników Poradni (psychologa, pedagoga, logopedy) na terenie przedszkola, szkoły;
 • indywidualne konsultacje dla rodziców na terenie Poradni;
 • prelekcje.

Jeżeli są Państwo zainteresowani spotkaniem z naszymi specjalistami, prosimy o kontakt. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie.