MEDIACJE

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów przy wsparciu osoby trzeciej – mediatora. Najważniejszymi cechami mediacji są jej dobrowolny i poufny charakter. Celem mediatora jest stworzenie dogodnych warunków stronom sporu do wypracowania satysfakcjonującego ich rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów i sporów może być wykorzystana w różnorodnych sytuacjach. W Poradni „Progres” specjalizujemy się w pomocy przy konfliktach pokoleniowych, rodzinnych, małżeńskich i rówieśniczych.