Minister Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego

W dniu 1 marca Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego, które jest zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uwzględniające nową podstawę programową.

Rozporządzenie zawiera:

  1. szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
  2. rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
  3. szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
  4. dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
  5. wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
  6. tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie men.gov.pl