„Mistrzowie Chemii” – program stypendialny

Fundacja „ORLEN- DAR SERCA” po raz kolejny uruchamiła program stypendialny dla absolwentów gimnazjów, którzy odznaczają się ponadprzeciętnymi zdolnościami w chemii, mają na swoim koncie już pierwsze sukcesy w tej dziedzinie, ale również angażują się w działalność społeczną. 

Założeniem programu stypendialnego jest wsparcie rozwoju uczniów w dziedzinie chemii. Ze stypendium pokrywane są koszty zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem oraz comiesięczne kieszonkowe.  

Dwuetapowa rekrutacja rozpocznie się na początku kwietnia 2017 r. za pośrednictwem formularza on-line (Programy stypendialne).

Więcej informacji na stronie: www.orlendarserca.pl