Modyfikacja zaplanowanej reformy edukacji

MEN wprowadził pewne zmiany w proponowanej reformie edukacji. Zrezygnowano m.in. z obowiązkowego egzaminu z historii na koniec VIII klasy szkoły podstawowej (będzie natomiast sprawdzana wiedza z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru). Taka struktura egzaminów końcowych zostanie jednak osiągnięta dopiero w roku szkolnym 2021/2022, kiedy to pierwszy rocznik uczniów, którzy będą mieli za sobą pełen cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodnie z nową przygotowywaną podstawą programową, będzie kończyć szkołę podstawową. Nie będzie również matury branżowej. Data rozpoczęcia zmian została zachowana (wrzesień 2017). Wszelkie informacje są zawarte m.in.  w projektach ustaw wprowadzających nową strukturę szkół: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. (źródło: Gazeta Prawna).