UPRAWNIENIA PORADNI

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Progres” jest prywatną placówką świadczącą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i logopedyczną. Pracujemy w ujęciu systemowym i psychodynamicznym. Nasza praca terapeutyczna jest regularnie superwizowana u certyfikowanych superwizorów.

Pomagamy dzieciom (do 19 roku życia.), ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, trudności szkolnych. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oparta jest o myślenie systemowe. Poradnia „Progres” organizuje również szkolenia i warsztaty.

W naszym zespole pracują gruntownie wyszkoleni i doświadczeni specjaliści (więcej informacji o kadrze).

W ramach działalności Poradni Progres doświadczeni specjaliści udzielają konsultacji, diagnozują, a także prowadzą terapie. Oferujemy również wsparcie dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli. W ramach Poradni realizujemy program „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka„, w ramach którego dzieci w wieku 0-6 lat mogą korzystać bezpłatnie z wielu terapii.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres”: działa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 11 stycznia 2017r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.59, poz. 458)

 

  • Poradnia jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w Białymstoku, pod pozycją 310, Nr. Zaświadczenia: EDU-V.4430.16.2013
  • Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się z ustawą o systemie oświaty: 

POBIERZ PLIK PDF