Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne

Dzisiaj pierwsza część egzaminu gimnazjalnego: humanistyczna, sprawdzająca wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (godz. 9:00) oraz języka polskiego (godz. 11:00). Jutro uczniowie zmierzą się z pytaniami z zakresu przyrodniczego i matematyki. Natomiast 21 kwietnia 2017 r. odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (na dwóch poziomach podstawowym i zaawansowanym).

Dokładne informacje o egzaminie gimnazjalnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rekrutacje w kwietniu

Przypominamy, że 6 kwietnia 2017 r. ruszyła rekrytacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych (strona rekrutacji), a 7 kwietnia do żłobków w Białymstoku (strona rekrutacji).

W przypadku szkół podstawowych, nabór wniosków potrwa do 13 kwietnia. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie do szkoły spoza rejonu zgodnie z określonymi zasadami.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jak co roku na początek kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Na całym świecie budynki są podświetlane na niebiesko, aby w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na zagadnienie autyzmu, pokazać swoje wsparcie z ludźiom z autyzmem i ich rodzinom.  Czytaj dalej

Rada Miasta uchwaliła nową sieć szkół w Białymstoku

Podczas XXXIII sesji Rady Miasta Białystok, która odbyła się 27 marca 2017 r., uchwalono nową sieć szkół podstawowych i średnich, dostosowując się tym samym do reformy edukacji (projekt uchwały - druk 552). Nowa sieć szkół i obwodów szkolnych będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. Tylko Publiczne Gimnazjum nr 4 przy ul. Ciepłej zostanie wygaszone.

Podsumowanie gimnazjalnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Uczniowie szkół gimnazjanych ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego, którzy zdobyli tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z opiekunami oraz dyrektorzy szkół, jak również przewodniczący komisji zaproszeni są  na uroczyste posumowanie konkursów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku (źródło)

Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych

Dni otwarte to okazja, by zarówno uczniowie jak i rodzice mieli możliwość poznania bliżej warunków panujących w szkole do której planują udać się po gimnazjum. Można zapoznać się z bazą lokalową szkoły, ale przede wszystkim porozmawiać z nauczycielami.

Więcej informacji oraz harmonogram dni otwartych dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku (tutaj).

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie to jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska.

Nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych zaczną obowiązywać, począwszy od 1 września 2017 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej), branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej), a także szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. W szkole podstawowej zostanie wprowadzone stopniowe nauczanie przedmiotów: geografii i biologii – od klasy piątej, chemii i fizyki, drugiego języka obcego nowożytnego – od klasy siódmej.

Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Ponadto, została określona tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły.