Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na poziomie szkół podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego, którzy zdobyli tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017, wraz z opiekunami zaproszeni są  na uroczyste wręczenie zaświadczeń, które odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku. (źródło)