Pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Poradni PROGRES

W Poradni PROGRES w dniach 15.02.2016 – 18.02.2016 r. zostało przeprowadzone badanie w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji oceniał działania poradni w trzech podstawowych obszarach.

Graf_dla_Nauczycieli

Miło jest nam poinformować, że  wynik ewaluacji jest pozytywny. Naszym celem od początku było wspieranie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. W raporcie z badania podkreślono, że:

  1. Poradnia buduje ofertę swoich usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby potencjalnych klientów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Dużą rolę odgrywa też atrakcyjność niektórych działań np. tych, które wynikają ze współpracy z Polskimi Szkołami Internetowymi LIBRATUS.
  2. Pracownicy pedagogiczni poradni współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, co wpływa na stałe podnoszenie jakości ich pracy, atrakcyjność oferty, a w efekcie na zadowolenie osób korzystających z usług placówki.
  3. Systematyczny rozwój własny pracowników staje się podstawą do wprowadzania dalszych zmian w organizacji pracy poradni oraz wykorzystywania w codziennej pracy najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Wpływa to na uatrakcyjnienie realizowanych działań, a także zwiększenie ich skuteczności.”

Pełny raport dostępny jest na stronie: Nadzór Pedagogiczny – System Ewaluacji  Oświaty. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli ankiet oraz wywiadu grupowego nauczycieli.