PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to zbiór różnych technik, mających na celu pomóc uporać się danej osobie (psychoterapia indywidualna) bądź grupie osób (psychoterapia grupowa) ze schorzeniami lub problemami natury psychologicznej. Jej zadaniem jest zmiana w sposobie myślenia czy też zachowania, które powodują cierpienie. W odróżnieniu od metod leczenia czysto medycznego, w psychoterapii kluczowy jest kontakt międzyludzki.

W naszej pracy zakładamy, że trudności przeżywane przez dziecko dotyczą całej rodziny. Dlatego w pracę nad rozwiązaniem problemu są zaangażowani zarówno rodzice jak i dzieci.

Prowadzimy też terapie indywidualne osób dorosłych, a także psychoterapię rodzin, małżeństw i par.

W Poradni „Progres” istnieje  możliwość skorzystania z różnych form interwencji terapeutycznej – zazwyczaj po konsultacji, jeśli istnieje taka potrzeba, terapeuta proponuje jedną z poniższych form:

  • psychoterapię indywidualną;
  • psychoterapię grupową;

Ponadto rodzice mogą brać udział w grupach wsparcia.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt telefoniczny.