RADY PEDAGOGICZNE

Graf_dla_NauczycieliSzkoleniowe Rady Pedagogiczne adresowane są do nauczycieli, którzy pragną wzbogacać swoje umiejętności i wiedzę. Stały rozwój pedagogów jest szczególnie istotny ze względu na szybkie tempo zmian nie tylko w samej oświacie, ale też życiu codziennym, co stawia coraz to nowe wyzwania w pracy zawodowej nauczyciela.

Jeżeli są Państwo zainteresowani którymś z poniższych tematów lub potrzebują oferty dostosowanej indywidualnie to prosimy o kontakt.

Tematyka Szkoleniowych Rad Pedagogicznych:

 1. Praca z uczniem zdolnym. Metody efektywnego uczenia się.
 2. Praca z dzieckiem 5-6 , narzędzia do diagnozy dla szkolnych specjalistów.
 3. Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów.
 4. Dojrzałość szkolna.
 5. Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi na etapie wczesnoszkolnym.
 6. Wykorzystanie arteterapii w pracy z klasą.
 7. Współpraca z rodzicami ucznia.
 8. Oswajanie emocji u dziecka i nauczyciela.
 9. Pedagogika zabawy w pracy świetlicy i nauczaniu wczesnoszkolnym
 10. Cyberprzemoc – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży.
 11. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w sytuacji kryzysowej w szkole.
 12. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli i stresowi w pracy.
 13. Trudny rodzic w szkole – budowanie mostów.
 14. Motywowanie uczniów do nauki.
 15. Asertywność w pracy nauczyciela – jak troszczyć się o siebie, troszcząc się o innych.
 16. Przemoc i mobbing w szkole – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole.
 17. Jak oglądać trudne filmy z uczniami – praca z filmem.
 18. Wspieranie nastolatka w zaburzeniach nastroju – depresja, samookaleczenia.