Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne

Dzisiaj pierwsza część egzaminu gimnazjalnego: humanistyczna, sprawdzająca wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (godz. 9:00) oraz języka polskiego (godz. 11:00). Jutro uczniowie zmierzą się z pytaniami z zakresu przyrodniczego i matematyki. Natomiast 21 kwietnia 2017 r. odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (na dwóch poziomach podstawowym i zaawansowanym).

Dokładne informacje o egzaminie gimnazjalnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.