Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Minister edukacji podpisała nowe rozporządzenia zwiększające wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. 

Dzięki temu możliwa jest refundacja kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ważne jest aby uczniowie niepełnosprawni mieli możliwość korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (np. w wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym).

Dokładne informacje na men.gov.pl