TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (dawniej reedukacja) to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny. Należy jednak pamiętać, że terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu zaległości i braków w nauce.

 • Zajęcia odbywają się w dogodnych godzinach również w soboty.

Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom na etapie przedszkolnym:

 • punkt konsultacyjny „Wczesna Interwencja” (dla dzieci od 2 roku życia);
 • indywidualna terapia pedagogiczna;
 • zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczny i emocjonalny z wykorzystaniem metody W.Sherbourne, a także muzykoterapii i arteterapii;
 • grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami psychoterapii;
 • indywidualne konsultacje i terapia logopedyczna;
 • grupowa terapia dzieci z wczesną niepłynnością mówienia.

Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom na etapie szkolnym:

 • terapia pedagogiczna,
 • trening ortograficzny,
 • terapia psychologiczna,
 • zajęcia socjoterapeutyczne.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług naszej Poradni, prosimy o kontakt.