Tytuł honorowego Profesora Oświaty

Tytuł honorowego Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Natomiast wniosek do Kapituły o nadanie tego tytułu składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny (właściwy kurator, po uprzedniej weryfikacji formalnej składanych wniosków). 

Tytuł honorowy Profesora Oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela (przy czym: co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy).

Kapituła do Spraw Profesora Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, bierze przy tym pod uwagę wysoką jakość pracy z uczniami, pozytywny wpływ na pozostałych nauczycieli i ogólną kulturę pedagogiczną. Zwraca również uwagę na szczególne osiągnięcia poparte m.in. odznaczeniami, publikacjami.

Opis procedury zgłaszania kandydata do tytułu honorowego Profesora Oświaty, wymagania formalne, niezbędne dokumenty dostępne są m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Należy pamiętać, że czas na złożenie wniosku jest jedynie do 28 lutego 2017 r.