Uzupełnienie składów komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Podlaski Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Tekst zarządzenia zawierający imiona i nazwiska nauczycieli przydzielonych do poszczególnych konkursów przedmiotowych dostępny jest na stronie kuratorium (tutaj).