WCZESNE WSPOMAGANIE (WWRD)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) – co to takiego?

to bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu WWRD.

Wczesne wspomaganie dzieci, których rozwój nie przebiega harmonijnie i prawidłowo, daje szansę na poprawę ich stanu i lepszy start w samodzielne życie.

Dlaczego warto skorzystać z zajęć WWRD w Poradni Progres?

  • doświadczeni specjaliści, m.in. psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuci z różnych dziedzin,
  • różnorodne zajęcia, m.in.  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn,
  • nowa, w pełni funkcjonalna sala do terapii sensorycznej,
  • dogodna lokalizacja.

_DSC5849_

Co powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka?

Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego nie każde odstępstwa od normy świadczą o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nie należy jednak bagatelizować niepokojących sygnałów, lepiej uzyskać opinię specjalistów.

Powinni Państwo szczególnie zwrócić uwagę na to, czy występują u dziecka:

  • zaburzenia w zachowaniach społecznych,
  • nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym,
  • nieprawidłowy rozwój mowy,
  • nieprawidłowy rozwój ruchowy,
  • zaburzenia w sferze emocji.

Kto może skorzystać z WWRD?

Podstawowym wymogiem formalnym jest to, by dziecko posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinię taką wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Jak skorzystać z WWRD?

Aby skorzystać z WWRD w Poradni PROGRES należy skontaktować się z nami i umówić na pierwszą wizytę (pod nr telefonu: 85 742 34 57 wew. 19 lub zgłosić się do naszej do placówki: ul. Abp. E. Kisiela 8 w Białymstoku).

Jeśli posiadają Państwo opinię dziecka o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju to należy ją przynieść na pierwsze spotkanie wraz z całą dokumentacją medyczną dziecka.