„Wiem jak uczyć o energii jądrowej” – ogólnopolski konkurs

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej” organizowany jest przez Ministerstwo Energii. Skierowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli. Termin zgłaszania prac upływa 27 lutego 2017 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie kuratorium oświaty, a także na www.me.gov.pl oraz poznajatom.pl.

Nagrodzone zostaną 3 osoby. Otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w tym możliwość wizyty w reaktorze badawczym „Maria”.